Selecteer een pagina

 

Aan twee leergangen praktijkmanagement in de huisartsenzorg lever ik als docent een bijdrage aan de opleiding/nascholing. Het gaat bij mijn (deel)aandeel in de opleiding om kennisoverdracht van onze vier stelselwetten en de relatie tussen deze wetten en de huisartsenzorg. Ook zijn bekostiging en contractering van huisartsenzorg mijn onderwerp. Waarbij ikzelf, om op deze terreinen “bij” te blijven wat er speelt, gebruik van de volgende links…

Over de vier stelselwetten in de zorg

 1. Zorgverzekering

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/zorgverzekeringsstelsel-in-nederland

 1. Het Nederlandse zorgstelsel

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/documenten/brochures/2016/02/09/het-nederlandse-zorgstelsel

 1. Risicoverevening van de Zorgverzekeringswet

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/documenten/brochures/2016/03/01/beschrijving-van-het-risicovereveningssysteem-van-de-zorgverzekeringswet

 1. Zorgverzekeringswet

http://wetten.overheid.nl/BWBR0018450/2018-01-01

 1. Zorginstituut Nederland: adviezen basispakket

https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/taken/adviseren-over-en-verduidelijken-van-het-basispakket-aan-zorg

 1. Wet Langdurige Zorg

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035917/2018-01-01

 1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2018-01-01

 1. Jeugdwet

http://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2018-01-01

 1. Argumentenfabriek: zo werkt de zorg (boek/app)

https://www.argumentenfabriek.nl/nl/nieuws/z%C3%B3-werkt-de-zorg-nu-ook-als-app/

 1. Vektis Zorgthermometer verzekerden in beeld (2017)

https://www.vektis.nl/uploads/Publicaties/Zorgthermometer/Verzekerden%20in%20beeld%202017.pdf

 1. NZa Stand van de zorgmarkten (2017)

http://www.standvandezorgmarkten.nl/

Over bekostiging en contractering van (huisartsen)zorg

 1. NZa Beleidsregel Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2018

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_21739_22/1/

 1. NZa Tariefbeschikking Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2018

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_6188_22/1/

 1. NZa Beleidsregel Huisartsendienststructuur 2018 (huisartsenpost/ANW zorg)

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_21766_22/1/

 1. NZa (toezichthouder)

https://www.nza.nl/zorgsectoren/huisartsenzorg

 1. ACM (toezichthouder)

https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/zorg

 1. Bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2018 (1 juni 2017)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/06/01/bestuurlijk-akkoord-huisartsenzorg-en-multidisciplinaire-zorg-2018

 1. Argumentenfabriek: zo werkt de huisartsenzorg

https://www.argumentenfabriek.nl/nl/het-huisartsenzorgboek

 1. NZa Marktscan Eerstelijnszorg 2016

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_3602_22/1/

 1. Het Roer Moet Om: contractering zorg: samenwerking & gelijkwaardigheid

https://hetroergaatom.lhv.nl/wat-verandert-er/samenwerking-gelijkwaardigheid

 1. De Eerstelijns: actueel in de eerste lijn

http://www.de-eerstelijns.nl/

 1. Contractering 2019 met zorgverzekeraar: over rechten en plichten: in 12 stappen

http://www.maverick-law.com/nl/zorg-farma/blogs-zorgcontractering/zorginkoop-2019-benut-uw-rechten-bij-de-zorgverkoop.html

 1. Eldermans/Geerts over fusies, samenwerking en mededinging

http://www.eldermans-geerts.nl/zorgprofessional/instellingen-en-beroepsbeoefenaren-in-de-zorg/

 1. Zorgcijfersdatabank Zorginstituut Nederland

https://www.zorgcijfersdatabank.nl/Default.asp

 1. Nieuws van de verenigingen

https://www.lhv.nl/  en http://www.vphuisartsen.nl/ en https://ineen.nl/ en https://www.nhg.org/

Met informatie voor de huisartspraktijk over het ZINVOL organiseren van veranderingen en het maken van afwegingen bij het wel/niet starten van veranderingen: (Z: Zorgwetgeving, I: Inhoud, N: Nastreven, V: Voorwaarden, O: Organisatie, L: Logistiek)