Selecteer een pagina

 

Het contract wat de huisarts met de verzekeraar voor 2018 wil gaan sluiten, is vaker in mijn blog aan de orde geweest. Een contract is een overeenkomst tussen zorgverlener en verzekeraar over wat ze met elkaar of voor elkaar zullen gaan doen (de te leveren prestatie) of laten. Huisartsen staan bovenaan de ranglijst van meerjarencontracten.

ANW

Hoe de discussie en de oplossing bij de ANW-problematiek ook eindigt, het contract is voor de individuele huisarts vrijwel de enige mogelijkheid om afspraken (wensen?) goed vast te leggen. Zodat wederzijdse rechten en plichten duidelijk zijn. Onderdeel van de toekomstige ANW-zorg is de uitwerking hoe de samenwerking van hap en seh wordt vormgegeven. Waarbij het doel (ook) is om het ‘substititutiepotentieel’ van 180.000 behandelingen (11,2% van het totaal), geclassificeerd als lichte behandeling, voortaan door de hap uit te laten voeren. Afhankelijk van de huidige situatie komt dit neer op 0 tot 11.500 seh behandelingen per ziekenhuis. Hiervoor kan in de regio per 2018 als hulp om dit te organiseren een O&I-prestatie worden aangevraagd. In 2018 al wenselijk? En in contract opgenomen?

Ketenzorg

Binnen segment S2 zal de programmatische ziekte specifieke aanpak stapsgewijs plaats gaan maken voor meer integrale persoonlijke zorg. Vooralsnog is de tendens bij ketenzorg een hoge instroom en waarschijnlijk een daling van tarieven. Ook in het contract van 2018?

Zorgvernieuwing en resultaatbeloning (segment S3)

Segment S3 is in 2015 grotendeels betaald van huisartsengeld en in 2015 gestart om marktinformatie te verzamelen. Wat goede huisartsenzorg is, wordt niet alleen maar instrumenteel met meetparameters verwoord. Omdat andere kenmerken van ‘een-goede-huisarts-zijn’ meer doorslaggevend zijn. Recent werd nogmaals bevestigd dat de toekomst ligt bij persoonsgerichte zorg, zorg die een oorsprong vindt in het samenvoegen van drie informatiebronnen. De huisartsen hebben voor de toekomst een duidelijke agenda en wensenlijst opgesteld. Zien huisartsen hier iets van terug in de contracten van 2018?

De Eerstelijns (DEL)

Het macrobudget voor huisartsen voor 2018 staat vast. Het hoofdlijnenakkoord is met een addendum voor een jaar verlengd. Wat betekent dit voor de kernfuncties in de eerste lijn? Met de redactie van DEL werden aan de vier grootste verzekeraars de vier vragen voorgelegd, die ook van belang zijn bij de komende contractronde. Per vraag werd (door ons) na hun antwoorden een conclusie getrokken. Aan het eind van het artikel doe ik een suggestie wat in mijn ogen op dit moment de beste optie is om in 2018 als substitutie in te zetten.

 

Link: hoofdlijnakkoorden en macrobudgetten (DEL: september 2017, pg. 22)