Selecteer een pagina

Ook de bekostiging van extramurale ouderenzorg is maatwerk

  Zorg aan kwetsbare ouderen is een belangrijk thema in de eerste lijn. Eerder benoemde ik de hoge prevalentie van kwetsbaarheid en het belang van goede screening. Wat er aan zorg bij een individuele kwetsbare oudere nodig is, is met zorg op maat sterk individueel...

Tekort aan verpleegkundigen in alle sectoren van de zorg (2)

  Opnieuw is er aandacht voor het tekort aan verpleegkundigen (eerdere blog). Met signalen van wijkverpleegkundigen dat er in de eerste lijn honderden vacatures openstaan en dat de uitzendbureaus leeg getrokken zijn. Waarbij ook de 40% hogere kosten van een...

Tekort aan verpleegkundigen in alle sectoren van de zorg

  Om in de huisartspraktijk meer oudere patiënten en patiënten met een hoogcomplexe zorgvraag goed te helpen werd eerder een nieuwe functie nodig geacht: de praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH).  In het rapport POH Transitie werd besloten de functie van de...